Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden en reparatieproces

 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw mobiele telefoon! Hier vindt u, behalve de garantievoorwaarden die ZOPO BENELUX hanteert, tevens een aantal tips om zo lang mogelijk plezier van uw mobiele telefoon te hebben. Tenslotte vindt u wat handige informatie voor een optimaal gebruik van uw mobiele telefoon.

 

Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie is de garantie die onder de serviceverlening van de fabrikant valt. Op mobiele telefoons ontvangt u een fabrieksgarantie van tenminste 1 jaar, tenzij anders vermeld. De fabrieksgarantie wordt verlengt door ZOPO BENELUX met nog 1 jaar extra. De consument komt hiermee op een totale garantieperiode van 2 jaar. Op de accu is 6 maanden garantie. Als zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van fabricagefouten, zal het product ter reparatie worden aangeboden bij
ZOPO BENELUX SERVICE CENTER. Als het defect niet aan de garantievoorwaarden voldoet of als de garantietermijn is verlopen, dan hangen de kosten af van wat er precies kapot is en eventueel vervangen moet worden.

 

Garantietermijn

Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee. Er wordt door het ZOPO BENELUX SERVICE CENTER 90 dagen garantie gegeven op de reparatie (het geconstateerde defect). Wanneer het toestel opnieuw een defect vertoont, zal ZOPO BENELUX SERVICE CENTER beoordelen of het een herhaalreparatie op dezelfde klacht betreft of dat het om een nieuwe klacht gaat. Bijvoorbeeld: als de eerste keer de display gerepareerd is en daarna de keypad en het toestel is buiten garantie, dan is het geen herhaal reparatie, maar een nieuwe reparatie met kosten.

 

Wanneer heeft u recht op fabrieksgarantie?

Als uw mobiele telefoon binnen de garantietermijn niet meer goed functioneert en indien dit is veroorzaakt door een fabricagefout. Vergeet niet om uw kassabon of een ander bewijs van betaling goed te bewaren. Dit is tevens uw garantiebewijs.

 

Wanneer heeft u geen recht op fabrieksgarantie?

  • indien u wijzigingen aan uw toestel heeft aangebracht;c.q. heeft laten aanbrengen;
  • indien het defect geheel of gedeeltelijk het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
  • indien het defect is opgetreden als gevolg van brand- vocht- of waterschade, val- of stootschade, zandschade, blikseminslag of door andere invloeden van buitenaf.

 

Inleveren toestel voor reparatie / zelf opsturen voor reparatie

ZOPO BENELUX biedt u twee mogelijkheden:

  1. Toestel in één van onze winkels inleveren, na reparatie zal het toestel dan ook weer opgehaald kunnen worden in de betreffende winkel.
  2. Zelf het toestel opsturen naar ZOPO BENELUX SERVICE CENTER, dit kan via  onze website na contact. Na reparatie zal het toestel dan ook direct naar uw huisadres worden verzonden.

 

Onderzoek- en reparatiekosten

Toestellen waarbij defecten worden geconstateerd die niet onder fabricagedefecten vallen (of ontstaan door oneigenlijk gebruik), worden niet kosteloos gerepareerd.

U ontvangt hiervoor een prijsopgave waarbij u de keuze kunt maken om het toestel voor betreffende kosten te laten repareren of het toestel ongerepareerd retour naar uw eigen adres te laten versturen, waarvoor standaard onderzoekskosten van € 35,00 incl. BTW + de eventuele verzendkosten aan u worden doorberekend, of afstand te doen van uw toestel zodat deze achterblijft bij ZOPO BENELUX SERVICE CENTER, waardoor u dan geen onderzoekskosten hoeft te betalen.

 

Vocht- en waterschade

Het verschil tussen vocht- en waterschade is dat waterschade wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld uw telefoon in het water te laten vallen en dat vochtschade vaak ongemerkt wordt veroorzaakt. Vochtschade kan meerdere oorzaken hebben en hoeft dus niet perse te maken te hebben met regen of een glas water.

 

Ieder toestel is uitgerust met een zogenaamde vochtdetector. Deze geeft door middel van oxidatie/ verkleuring aan of het toestel in aanraking is geweest met teveel vocht. Ook kunnen afzonderlijke onderdelen van het toestel oxideren, los van de vochtdetector. Oorzaken kunnen o.a. zijn: transpiratie, damp, buiten lopen in de regen (met het toestel op een ogenschijnlijk droge plaats).

 

Indien ZOPO BENELUX SERVICE CENTER vocht- of waterschade constateert, of het mankement is te wijten aan overmatige stof c.q. vuil, wordt het toestel niet gerepareerd. De door ZOPO BENELUX SERVICE CENTER berekende onderzoekskosten worden dan wel aan u doorberekend. ZOPO BENELUX stelt u vooraf op de hoogte van de constatering van vocht- of waterschade door ZOPO BENELUX SERVICE CENTER, maar heeft geen invloed op de beoordeling hiervan. Van vloeistofschade worden foto’s gemaakt voor de klant. Deze foto is opvraagbaar via support@zopobenelux.nl.

 

Val- en stootschade

Als uw mobiele telefoon ergens tegenaan stoot of valt, hoeft de schade niet altijd aan de buitenkant zichtbaar te zijn, terwijl het product inwendig toch schade heeft opgelopen. Let er daarom op dat u uw telefoon niet los in uw tas opbergt of zodanig in uw broekzak stopt dat het knel kan komen te zitten.

 

Indien ZOPO BENELUX SERVICE CENTER val- of stootschade constateert, wordt het toestel niet gerepareerd en teruggestuurd naar ZOPO BENELUX. De door ZOPO BENELUX SERVICE CENTER berekende onderzoekskosten worden dan wel aan u doorberekend. ZOPO BENELUX stelt u vooraf op de hoogte van de constatering van val- of stootschade door ZOPO BENELUX SERVICE CENTER, maar heeft geen invloed op de beoordeling hiervan.

 

Zandschade

In omgevingen met veel zand en vocht is het altijd extra uitkijken met uw telefoon. Zelfs als u deze nog niet uit uw tas heeft gehaald, loopt deze al gevaar. Fijn zand (meestal de toplaag van het zand dat u op zeestranden vindt) en waterdamp kruipen overal tussendoor. Ritssluitingen bijvoorbeeld zijn niet in staat dit tegen te houden, terwijl een simpel plastic tasje dit wel weer doet.

 

Zandschade kunt u voorkomen door tijdens bezoekjes aan het strand, bos of andere gebieden met een hoge luchtvochtigheid, uw mobiele telefoon in een plastic zak te verpakken. Zeker op het strand weet zand zich tot diep in tassen door te dringen (de beste plastic zakjes zijn boterhammenzakjes). Houd echter wel goed rekening met condensvorming. Wikkel uw telefoon daarom nooit helemaal stijf in, maar zorg dat de telefoon in het tasje toch nog een beetje kan ademen.

 

Als uw telefoon in het zand is gevallen, of er is zand overheen gekomen, kunt u het beste zoveel mogelijk blazen om zoveel mogelijk zand te verwijderen. Wat u vooral niet moet doen is over het toestel vegen; u maakt dan alleen maar krassen en zorgt er voor dat het zand nog dieper in de openingen en gaten kan komen. Als het grootste deel van het zand is verwijderd, pakt u uw telefoon goed beschermd in. Zand kruipt niet zolang er niet aan het toestel wordt gezeten. Neem het toestel mee naar een rustige en windvrije locatie waar u er goed aan kunt werken (thuis aan een grote tafel) en pak hem daar pas weer uit. Met een zachte kwast en de stofzuiger haalt u nu de rest van het zand weg. Nooit met een doek of uw vingers: dit geeft weer meer risico op beschadiging van het schermpje.

 

Indien ZOPO BENELUX SERVICE CENTER zandschade constateert, wordt het toestel niet gerepareerd en teruggestuurd naar ZOPO BENELUX. De door ZOPO BENELUX SERVICE CENTER berekende onderzoekskosten worden dan wel aan u doorberekend. ZOPO BENELUX stelt u vooraf op de hoogte van de constatering van zandschade, door ZOPO BENELUX SERVICE CENTER, maar heeft geen invloed op de beoordeling hiervan.


Reparatie  

ZOPO BENELUX SERVICE CENTER zal indien nodig het defecte toestel moeten updaten of een fabrieksreset moeten uitvoeren. Het is dus van belang dat u vooraf een back-up maakt van uw persoonlijke gegevens, foto's, contacten, programma's etc. 
ZOPO BENELUX aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid op verloren gegevens in uw toestel.